Change Currency

Suomalainen Apua Tuki

Suomalainen Tuki

Lähetä sähköpostia

Onko kysyttävää? Lähetä sähköpostia support@clickfree.com

Soita normaalina työaikana

Pohjois-Amerikka

1-866-680-0516
Maanantaista ja perjantaihin 5:00 on 23:00 EST

Suomenkielinen - Takuu

Storage Appliance Corporation ("me", "meidän", "meitä") korjaa tai korvaa harkinnan mukaan viallisen tuotteen, jossa on joko materiaali- tai valmistusvirhe, pakkauksessa ja osoitteessa "www.Clickfree.com/warranty.php" mainitun takuujakson aikana alkuperäisestä ostopäivästä alkaen ("takuujakso"), mikäli ilmoitus toimitetaan meille takuujakson aikana ja tuote palautetaan valtuuttamallemme taholle. Takuujakson todistamiseen vaaditaan alkuperäinen ostokuitti. Jos korjausten tekemiseen tarvitaan vaihto-osia, nämä osat saattavat olla uudelleenvalmistettuja tai ne saattavat sisältää uudelleenvalmistettuja materiaaleja. Jos tuote joudutaan kokonaan vaihtamaan, se saatetaan korvata uudelleenvalmistetulla tuotteella. Takuuehdot eivät jatku alkuperäisen takuujakson jälkeen. Jos emme kykene korjaamaan tai korvaamaan tuotetta, palautamme harkinnan mukaan maksetun ostohinnan, mikäli tuote on palautettu meille ostotodisteen kanssa. Korjaaminen, korvaaminen tai ostohinnan palautus ovat ainoat takuun kattamat korvaustoimenpiteet. Tämä takuu ei kata olosuhteita, jotka eivät ole hallinnassamme tai vahinkoja, jotka ovat seurausta onnettomuudesta, väärinkäytöstä, peukaloinnista, sähköiskusta, staattisesta purkauksesta, yhteensopimattomien välineiden tai lisävarusteiden käytöstä, tuotteen kanssa käytettyjen laitteiden viallisesta toiminnasta, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, kaupallisesta käytöstä, luvattomasta korjaamisesta, oston jälkeisistä kuljetukseen liittyvistä vahingoista, vahingoista, jotka ovat seurausta tulipalosta, maanjäristyksestä, tulvasta tai muusta luonnonmullistuksesta, tai vahingoista, jotka ovat seurausta epätavallisista tai ei-kaupallisista käyttöolosuhteista mukaan lukien saasteet, suola, epätasainen virta, käyttö- ja pakkaus-ohjeiden noudattamatta jättäminen, toimitettujen tarvikkeiden (kuten kaapelit) käytön laiminlyönti, tuotteen ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtojen laiminlyönti, virukset, jotka eivät tulleet tuotteen mukana tai jos tuotteen sarjanumeroa on muutettu. Takuu ei ole voimassa, jos minkä tahansa ei-optisen tallentimen suojakotelo avataan. Kaikki jatkossa julkaistavat ohjelmisto- ja laitteistoversiot eivät välttämättä ole yhteensopivia tämän tuotteen kanssa. Lujatekoisiksi merkityt tuotteet on testattu pudotuskokeilla ilmoitettujen MIL-standardien mukaisesti. Ne kestävät vahingossa tapahtuvia vaurioita määritettyjen parametrien puitteissa. Kyseiset tuotteet korjataan tai korvataan, jos ne eivät toimi vaurion tapahduttua. Kosmeettisia vaurioita, kuten murtunutta koteloa, ei kuitenkaan korjata. Voimme harkinnan mukaan sulkea vahingon vakuutussuojan ulkopuolelle, jos toteamme vahingon olleen seurausta kohtuuttomasta iskusta tai fyysisestä väärinkäytöstä. EMME ANNA MUUTA SUORAA TAI OLETETTUA TAKUUTA TÄLLE TUOTTEELLE JA TORJUMME KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MIKÄLI OLETETUN TAKUUN POISSULKEMINEN ON LAIN MUKAAN MITÄTÖN, OLETETUN TAKUUN KESTO ON YLLÄMAINITTU TAKUUJAKSO TAI MUU PIDEMPI LAIN VAATIMA JAKSO. TÄMÄN TAKUUN ULKOPUOLELLA OVAT KAIKKI ERITYISET, SEURAAMUKSELLISET TAI SATTUMANVARAISET VAHINGOT LUKUUN OTTAMATTA NIITÄ HALLINTOALUEITA, JOTKA EIVÄT SALLI KYSEISIÄ POIKKEUKSIA TAI RAJOITUKSIA. Emme vastaa esimerkiksi tietojen menettämisestä tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tietojen palauttamisesta, poistamisesta tai uudelleen asentamisesta. Takuupalvelut ovat käytettävissä vain siinä maassa, josta tuote on alunperin ostettu. Tuotteeseen saattaa liittyä muita rajoituksia, jotka on määritetty sen mukana toimitettavassa käyttöoikeussopimuksessa (EULA). Kaikki osavaltiot tai hallintoalueet eivät salli sattumanvaraisten tai seuraamuksellisten vahinkojen rajaamista takuun ulkopuolelle, jolloin yllä mainittu rajoitus/poikkeus ei ole voimassa. Tämän takuun ehdoissa saattaa olla eroja Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Mikäli emme ole tiedottaneet erityisestä takuusta kirjallisesti, takuu tai vastuu ei ole voimassa lain asettamien vähimmäisvaatimusten lisäksi, vaikka virhe, vahinko tai menetys olisi seurausta huolimattomuudesta tai muusta toiminnasta. Lisätietoja takuupalvelusta ja vianmäärityksestä sekä teknisen tuen yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.Clickfree.com. Jos mahdollista, ota varmuuskopio tiedoista ennen kuin lähetät tuotteen meille korjattavaksi, sillä kyseistä tuotetta ei ehkä palauteta sinulle.

FCC-varoitus

Clickfree Wireless vastaa FCC-säädöksien osaa 15. Toimintaa koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollista häiriötä. (2) tämän laitteen tulee sietää mitä tahansa häiriötä, jolle se altistuu, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa laitteelle toimintahäiriöitä. FCC:n lausunto säteilylle altistumisesta: Tämä laite vastaa FCC:n määrittämiä säteilylle altistumisen rajoja kontrolloimattomassa ympäristössä. Tämä laite tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää niin, että laitteen ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm. Tämä lähetin ei saa sijaita samassa paikassa tai toimia yhdessä toisen antennin tai lähettimen kanssa. Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B sähkölaitteiden FCC-säädökset osan 15 mukaan. Näiden rajojen on tarkoitus tarjota riittävä suoja vahingolliselta häiriöltä asutusaluekäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja se voi aiheuttaa sähkömagneettista säteilyä. Jos laitetta ei ole asennettu ja jos sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa vahingollista häiriötä radioyhteyksiin. Ei voida kuitenkaan taata, että häiriötä ei aiheudu tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häiriötä radion tai television vastaanottoon, mikä voidaan todeta sammuttamalla ja käynnistämällä laite, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista toimista: — Suuntaa vastaanottava antenni uudelleen tai sijoita se toiseen paikkaan. —Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa. — Liitä laite eri virtapiirissä olevaan virtalähteeseen kuin siihen, johon vastaanotin on liitetty. — Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja TV-asentajalta.